பயந்தோடிய மகிந்த ராஜபக்ச….I நாடகம்

2008 தேசம் காப்போம் நிகழ்வரங்கில் இடம்பெற்ற நாடகம். எண்ணம் எழுத்து நெறியாள்கை சுதன்ராஜ் I நடிப்பு செல்வகுமார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *