ஈழவிடுதலைப் போராட்ட ஆதரவில் தமிழகம் தேக்கமா ?

ஈழவிடுதலைப் போராட்டத்துக்கான ஆதரவு நிலைப்பாட்டில் தமிழ்நாட்டில் தேக்க நிலை ஏற்பட்டுள்ளதா ? இதுதுவெறும் தோற்றம்தானா ?அதற்கான காரணம் என்ன ? பதில் கூறுகின்றார் தோழர் தியாகு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *