ராஜீவ் காந்தி கொலை பின்னணியில் கொங்கிரஸ்

ராஜீவ் காந்தி கொலை பின்னணியில் கொங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்கள் இருந்ததாக சந்தேகத்தை சத்தியம் தொலைக்காட்சியில் வெளிப்படுத்திய தமிழக காவல்துறை அதிகாரி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *