பரிஸ் லாச்சப்பலில் அணிதிரண்ட தமிழர்கள்

தலைநகர் பரிஸ் லாச்சபல் பகுதியில் இடம்பெற்ற தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன் அவர்களது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *